Bli en partner

  • Utvid din SaaS portefølje

Utvid SaaS-porteføljen din ved å bli Overview & Control-partner.Ved å tilby Overview & Control kan dere åpne opp mange forretningsmuligheter, og gi sluttbrukerne kontroll over Microsoft Teams.

  • «Teams Enabler»

Overview & Control kan brukes til å klargjøre bedrifter som holder fast på sin gamle filstruktur og kommunikasjonsverktøy på for en hverdag på Teams.

  • Få fordel for Teams-partnere

Vi gir deg fordelen av å gi kundene dine en forbedret Teams-struktur som ikke er tilgjengelig som standard.

  • Partner Pris

Som Overview & Control – partner vil du få en rabatt som sikrer deg inntekter fra å selge Overview & Control.

Registrer deg som partner i dag så kontakter vi deg straks!

Les mer om Overview & Control sine funksjoner her